Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2015

lastresort
22:10
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto

August 23 2014

19:15
9504 f782

ola-skuratowicz:

sobota awww.

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viatulipanowa tulipanowa
lastresort
19:15
8924 fdb2 500
19:13
6287 6d24 500

joshsobo:

Into the storm

Reposted fromunco unco viatulipanowa tulipanowa
lastresort
19:13
lastresort
19:12
3002 2d87
lastresort
19:12
a jeśli mogłabym cofnąć czas to możesz być pewny, że przeżyłabym dokładnie to samo, sekunda po sekundzie z Tobą.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
lastresort
19:12
9766 a452
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

July 27 2014

lastresort
19:35
9965 3424
Reposted fromdredziara dredziara viadukander dukander
19:34
8374 dce5 500

Zdzisław Beksiński

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadukander dukander
lastresort
19:33
Tylko miłość może mnie uratować a miłość mnie zniszczyła.
— Sarah Kane.
Reposted fromnutt nutt viadukander dukander
lastresort
19:33
2225 d264
Reposted fromifyouleave ifyouleave viadukander dukander
19:32
8388 e31b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadukander dukander
lastresort
19:32
5526 828e 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viadukander dukander
lastresort
19:32
19:31
0028 2ede
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadukander dukander
lastresort
19:31
Nie powinniśmy się rodzić, kiedy nie umiemy żyć.
— Wiesław Myśliwski, „Kamień na kamieniu”
Reposted fromlifeless lifeless viadukander dukander
lastresort
19:31
Nie powinniśmy się rodzić, kiedy nie umiemy żyć.
— Wiesław Myśliwski, „Kamień na kamieniu”
Reposted fromlifeless lifeless viadukander dukander
19:29
5709 7092 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viadukander dukander

June 28 2014

lastresort
19:49
Kocham Cię całą duszą,
bo serce już nie wystarcza.
To nad miłość jest
— redowskaa
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viaquiethope quiethope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl